Wie


bN+JD architecten kent zijn oorsprong in twee Groningse bureaus met een lange traditie en een uitgebreide portfolio: bureauNoordeloos en Jongsma-Dijkhuis. Het werkveld van ons nieuwe bureau is heel divers: van kleine verbouw en/of uitbreiding tot en met complete nieuwbouw, van aardbevingsveilig tot energieneutraal, van monofunctioneel tot flexibel, van tijdelijke huisvesting tot permanent gebouw.

In een hecht team van professionals werken we samen met onze opdrachtgevers, adviseurs en bouwers vanaf de eerste schets tot en met de oplevering. Wij hebben respect voor ieders inbreng in het proces en houden van een praktische aanpak met ruimte voor verrassende wendingen en vindingrijke oplossingen.

Wij werken in opdracht van overheden, bedrijven, particulieren, corporaties en ontwikkelaars in hoofdzakelijk Noord Nederland. Of het nu gaat om een vrijstaande, grondgebonden, geschakelde of gestapelde gebouwen, alle opgaven leiden tot een specifieke plattegrondoplossing en architectuur, passend bij de ambitie(s) en het beschikbare budget. Samen met de bouwers onderzoeken we standaardisatie, verduurzaming en prefabricering in het bouwproces en geven we zo invulling aan de innovatie in de bouw.Wat


bN+JD architecten biedt voor u de volgende pluspunten in een samenwerking:


+ programma van eisen

Het ontwerpen en bouwen van passende huisvesting is vaak een intensief proces met relatief grote(re) investeringen. Wij kunnen door middel van het opstellen van een programma van eisen en wensen u hierin begeleiden zodat uw initiatief esthetisch, financieel technisch en functioneel inzichtelijk wordt gemaakt.


+ haalbaarheidsstudies

We kunnen u helpen bij de te maken beslissingen bij de ontwikkeling en realisatie van een project. In samenwerking met de (lokale) overheden brengen we alle (on)mogelijkheden in kaart. Wij analyseren voor u op een inzichtelijke wijze de functionele en ruimtelijke aspecten en de planologische mogelijkheden van de beoogde locatie om uw initiatief verder te brengen.


+ conceptontwikkeling

Het creëren van meerwaarde van uw initiatief begint voor ons met luisteren. Wij kunnen u helpen toekomstbestendig vastgoed te creëren met een hoog ambitieniveau, van solitaire gebouwen tot complete gebiedsontwikkeling met nieuwe bouwmethodes, -materialen en technieken om het bouwen nog toekomstbestendiger te maken en ook om aan de veranderende marktvraag te blijven voldoen.


+ architectonisch ontwerp

Architectuur is emotie, iedereen vindt er wel wat van, maar goede architectuur vertelt direct waar het omgaat. Wij ontwerpen eigentijdse gebouwen die vooral functioneel passend zijn met aandacht voor uw identiteit, het karakter van de omgeving en uiteraard een goede atmosfeer waarbij o.a. licht, zicht en ruimte belangrijke thema’s zijn. Uiteraard doen we dat in een aantal stappen, van schets tot definitief ontwerp en in nauwe samenwerking met u.


+ bouwtechnisch BIM model

Het ontwerp wordt al in een vroeg stadium in 3D opgezet om u snel inzicht te kunnen geven in de ruimtelijke kwaliteiten maar ook om de noodzakelijke kengetallen (oppervlaktes en inhoud) te kunnen vastleggen en bewaken. In een netwerk van experts op gebied van constructies en energieprestatie bouwen we voor u het ontwerp om tot een uitgekiend BIM model, een bouwkundig 3D model waarin alle bouw- en installatieonderdelen benoemd zijn.


+ aanvraag omgevingsvergunning

De aanvraag omgevingsvergunning is aan allerlei technische en procedurele regels gebonden. Ons technisch ontwerp is zo compleet dat wij daarmee zonder veel extra inspanning de aanvraag omgevingsvergunning voor u kunnen verzorgen. Ook kunnen wij het technisch ontwerp voor u op een realistische wijze in 3D visualiseren waardoor de welstand direct een beeld heeft van het ter verwachten resultaat.


+ prijs- en contractvorming

In veel ontwikkeltrajecten is een realistisch bouwbudget de kern tot succes. Wij kunnen door jarenlange ervaring in diverse projecten u hierdoor goed ondersteunen bij het opstellen van werkomschrijvingen of bestekken en bij het opstellen van bouw- en investeringskosten. Met deze informatie kunnen wij voor u de juiste uitvoerende partijen benaderen, de inschrijfbegrotingen controleren en gezamenlijk een goed uitvoeringscontract opstellen.


+ projectmanagement

Professioneel projectmanagement is van doorslaggevend belang bij de uitvoering van uw projecten. Kerntaken voor ons in deze fase zijn: het maken cq coördineren van de juiste uitvoeringsdocumenten, het verzorgen van goede overlegstructuren en communicatie tussen de partijen, controle van de kwaliteit en de kosten en het bewaken van de planning. Wij kunnen u volledig ontzorgen in dit uitvoeringstraject want bouwen is nog altijd een intensief proces.

Waar

 

Brander 21      

9934 NR Delfzijl     

050 312 44 45     

0596 613 645     

info@bnjd.nl